Sint Lambertus Kerkhof te Eindhoven aan de Hoogstraat


homepage

Historische informatie.HISTORIE

Het kerkhof dateert van 1859. Tot die tijd werden de overledenen van Gestel begraven op het kerkhof van Blaarthem.
Dit nieuwe kerkhof aan de Hoogstraat lag achter de toenmalige pastorie die op de locatie van de huidige kerk stond. Immers het oude Waterstaatkerkje St. Lambertus stond op de locatie van de huidige pastorie.
Het kerkhof omvatte in de beginperiode vak A en de helft van het grote middenvak van het huidige kerkhof.
Vermeldenswaard is dat de bouwpastoor van het Waterstaatkerkje, pastoor van Oorschot, overleed in 1857.
Men wilde hem begraven vr zijn kerkje doch het burgerlijk gezag gaf hiervoor geen toestemming. Tegen zijn wens is hij toen begraven op het kerkhof van Blaarthem. Pas in 1914 heeft pastoor Bressers de wens van de overledene in vervulling gebracht en de stoffelijke resten herbegraven op het nieuwe kerkhof aan de Hoogstraat.
Een zwaar hardstenen kruis markeert deze plaats. (vak A2-08-09) .
Achter in de Lambertuskerk staat nog een maquette van de oude Lambertuskerk die stond in Blaarthem.
Aan de muur bij het koor hangt een schilderij van het voormalige Waterstaatkerkje.
(bron:geschiedenis van Gestel-Blaarthem St.Lambertusparoche door G.P. v.d. Berg)Bijzondere wetenswaardigheden

Oudste graf

Het oudste graf op het kerkhof is het graf van Gerardus Kerssemakers, overleden 1873 en Cornelia de Wit, overleden 1878 (A2-01-06) .

Oorlogsgraven

Op het kerkhof liggen twee militairen begraven die in de oorlog 1940-1945 in dienst van het vaderland zijn gesneuveld. Aanvankelijk betrof het drie militairen, echter n van hen is door de Oorlogsgravenstichting, met instemming van de familie, overgebracht naar n van de erevelden. De stenen monumenten van de twee nog aanwezige graven worden door bovengenoemde Stichting onderhouden.
Het betreft de graven D3-02-02 en E2-13-01


terug naar begin