Sint Lambertus Kerkhof te Eindhoven aan de Hoogstraat


terug naar ingang

Huidige situatie.LOCATIE


Het kerkhof is gelegen achter de Sint Lambertuskerk. Dat is aan de Hoogstraat in Eindhoven, stadsdeel Gestel.
Na de ingebruikname van het kerkhof (vak A) in 1859 is het in de daaropvolgende jaren snel uitgebreid.
de Calvarieberg achter op het kerkhof


Het kerkhof heeft een totaaloppervlak van circa 0.7 ha.
Het kerkhof is rechthoekig van vorm, kent een vakverdeling en heeft een open sfeer.
De padenstructuur is rechtlijnig en bestaat uit n verhard pad en onverharde paden. Ook de grafvelden zijn onverhard.


de afscheidsplein voor op het kerkhof


Aan de achterzijde van het kerkhof is een imposante Calvarieberg gesitueerd. Beeldbepalend voor het kerkhof. De calvarieberg alsmede de ommuring van het kerkhof dateren van 1939. Met de ommuring oogt het als een hof bij de kerk.
Tijdens de periode van het Rijke Roomse Leven werd de Calvarieberg gebruikt als rustplaats tijdens processies en omgang. Altijd is het ook de plaats geweest waar afscheid genomen werd van de dierbare overledenen. Echter om reden van te geringe ruimte is er nu een afscheidsplein gecreerd links vr op het kerkhof.


bij de ingang het maria beeldje


Links van de Calvarieberg is een urnenhof ingericht__
het urnenhof achter op het kerkhof __ en een strooiveldje aangelegd. het strooiveld achter op het kerkhof
Linksachter op het kerkhof is een apart gedeelte als kinderkerkhof ingericht.


de ingang van het kinderkerkhofAANTAL PLAATSEN

Kerkhof: 1300
Kinderkerkhof: 177
Urnenhof: 30klik hier voor een vergrote weergave van de indeling van het kerkhof

Indeling van de graven op het kerkhof.Door op de tekening te klikken krijg je een grote weergave
Of om de plattegrond te downloaden als pdf kies dan deze link

klik hier voor een vergrote weergave van de telling

De indeling van het kerkhof.
Het kerkhof is ingedeeld in vakken met ieder een letter-cijfer combinatie.
Voorbeeld F-1-02-04
Vak F 1, tweede rij, vierde graf
(De telling loopt vanaf de pastorietuin)

terug naar begin


Mededelingenbord vooraan op het kerkhof.

Lees wat er voor mededelingen zijnachter de kerk het mededelingenbord