Sint Lambertus Kerkhof te Eindhoven aan de Hoogstraat


homepage

Regelingen informatie.REGELINGEN (GRAFMONUMENTEN)


 • 1. Als grafmonument wordt aangemerkt:
  a. een kruis
  b. een kruis met zerk
  c. een tombe
  d. gedenksteen voor urnenhof
  c. een gedenkplaat voor urnenmuur


 • 2. De opdracht tot het plaatsen van een grafmonument wordt gegeven door de nabestaanden
  aan een door hen gekozen firma. De nabestaanden brengen de kerkhofbeheerder hiervan
  op de hoogte. Met het geven van de opdracht dient nadrukkelijk met de hieronder
  genoemde regels rekening gehouden te worden.


 • 3. Grafmonumenten hebben geen grotere breedte dan 0,80 meter en geen grotere lengte dan 1,80 meter.
  Een zerk komt ten hoogste 20 cm. boven de aansluitende grondslag uit;
  Een tombe komt ten hoogste 60 cm. boven de grondslag uit;
  Een kruis komt ten hoogste 160 cm boven de uitstaande grondslag uit.
  Een gedenksteen voor de urnenhof heeft maximaal de volgende afmetingen:
  Lengte 50 cm. breedte 40 cm. hoogte 8 cm.
  De zeshoekige afsluit- en gedenkplaat voor urnenmuur wordt door de kerkhofbeheerder verstrekt. Alleen
  deze plaat mag gebruikt worden. Eventuele afbeeldingen op deze plaat mogen niet groter zijn dan 1/8 van
  het oppervlak en dienen aangebracht worden, als eerste, in de linker en bovenhoek.


 • 4. Aan grafmonumenten wordt uitsluitend natuursteen verwerkt. Grafmonumenten worden
  op beton gefundeerd middels boorpalen geplaatst tot op de vaste bodem grafdiepte. Beton
  wordt niet bewapend.


 • 5. Een kruis heeft geen mindere dikte dan 8 cm. Een zerk heeft binnen zijn omtrek bij
  voorkeur een gesloten oppervlak. Binnen een zerk kan een plantgat voorkomen van ten
  hoogste 20 x 40 cm. De graflengte en breedte mag ook gemarkeerd worden met bandjes
  opgevuld met beplanting of steenslag aangebracht op worteldoek.


 • 6. Teksten zijn uitsluitend in steen gehouwen dan wel in bronzen letter opgelegd.


 • 7. Plannen voor grafmonumenten die op enigerlei wijze afwijken van de richtlijnen zoals
  gegeven in de punten 3. t/m 6. Alsook andere materialen zoals porselein,
  glas o.i.d.moeten ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bestuur van de stichting,
  resp. diens vertegenwoordiger (de beheerder van het kerkhof)


 • 8. Eind oktober van elk jaar wordt in het daarvoor op het kerkhof aanwezige mededelingen
  kastje een lijst opgehangen waarop de graven staan vermeld waarvan de grafrechten in
  het daarop volgende jaar zullen vervallen.
  Indien de grafrechten niet voor de verloopdatum worden verlengd, kan het monument
  worden verwijderd. Door tijdige betaling van de grafrechten kunnen deze worden
  verlengd door storting op:

  ABN-AMRO rekening nummer NL62ABNA0411125214
  t.n.v. Stichting Sint Lambertusgemeenschap Eindhoven.

 • vastgesteld: Eindhoven, 23 januari 2017
  Stichtingsbestuur St.Lambertusgemeenschap
  terug naar begin