Sint Lambertus Kerkhof te Eindhoven aan de Hoogstraat


terug naar ingang

Toelichting op deze website.

Door op het plaatje linksboven te klikken, gaat u terug naar de ingang (start pagina) de kerk vanaf het kerkhof
LOCATIE

De kerkhof bevindt zich als een hof achter de kerk.
Openingstijden: dagelijks van 08.30 - 17.00 uur

INFORMATIE

Informatie over deze website is te verkrijgen via: E-mail: info@lambertuskerkhof-eindhoven.nl

NAAST DE INGANG

Links van de ingang is het oude patronaatsgebouw, nu "Zalencentrum Eindhoven"
In Zalencentrum Eindhoven kunt u o.a. een koffietafel bestellen voor na de begrafenis. het patronaat links van de ingang op 27-12-2012

BEHEER

Het beheer van het kerkhof is in handen van 'Stichting Sint Lambertusgemeenschap'
Per adres:
Rubensteinlaan 25
5654 PC Eindhoven
terug naar begin